רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 24 בספטמבר 2012

כפרות עם תרנגולים כן או לא? - למרות שהיה שרוי במחלוקת התפתח ברוב חלקי החרדים

מדי שנה אני שומע שוב ושוב טענות על הכפרות עם תרנגולים, גם אלו שאינם נגד הכפרות עצמם עם תרנגולים טוענים כי מענים את התרנגולים במשך שעות ולעיתים ימים בצורה כפי שמחזיקים אותם עד לכפרות עצמם, איני נכנס לפרט הזה מפני שאיני בקי באיך שנוהגין עם תרנגולים בכל הזמן האחר שלא לצורך כפרות. אבל האם נכונה טענת מי שטוענים כי לא זו הדרך וכי עדיף לעשות כפרות עם כסף לצדקה

מעניין הוא שלא כל חלקי החרדים נוהגים לעשות כפרות עם תרנגולים, ואין זה פלא מדוע בכל שנה ישנם מי שמפרסמים מודעות בגנות המנהג הזה. אבל המציאות היא שמנהג זה השתרש ברוב חלקי הציבור החרדי וככל הנראה גדולי הדור האחרון סברו אחרת

מעניין לדעת כיצד נהגו חלק מגדולי ישראל במיוחד מן הצד הליטאי, האם הם גם עושים כפרות עם תרנגולים או שהם עושים עם כסף, ואולי בכלל לא עושים כפרות. אצל החסידים רובם ככולם עושים עם תרנגולים, בעולם הליטאי מעטים התמונות איך שהם עושים כפרות עם תרנגולות

בניו יורק נמצא משהו מאוד מעניין, שוק הכפרות הוא גדול מאוד בבורו פארק ווילימסבורג וקראון הייטס, לעומת זאת בפלטבוש שגרים שם הרבה יותר יהודים מבורו פארק ווילימסבורג גם יחד בקושי תמצא מקומות לכפרות עם תרנגולים

5 תגובות:

 1. מי אנו לעמוד גדולי הקדמונים. אך יש למחות מחאה חריפה בעד הרע-בנים שמעזים לחוות דעה נגד ה"צער בעלי חיים" וכדומה שבעשיית הכפרות ו"מגלים את אמריקה", בדבר שהאריז"ל מעורר עליו מאוד במפורש, וכידוע שאין קהילה בישראל שדברי האריז"ל לא נתקדשו אצלם, ועל כן לא נמצא אף רב מוסמך לא באשכנזים ולא בספרדים לא בחסידים ולא בליטאים - ואף אלו שנלחמו במנהגים תמוהים, שידברו נגד זה.

  להלכה למעשה ישאל כל אחד רבותיו, אבל לדבר נגד ? עפרא לפומייהו של ליצנים הקרויים רבנים כ"זרקי" ומי ודומיו.

  וזה לשון רבנו חיים ויטאל בענין, בספרו שער הכוונות ליו"כ: "מנהג של הכפרה המנהג הנזכר בספרי הגאונים, היה מורי ז"ל [- האר"י] נזהר מאד לקיימו. והיה לוקח תרנגול א' לבן לכל א' מבני הבית הזכרים ותרנגולת א' לבנה לכל א' מבני הבית הנקבות. ולפיכך לאשה מעוברת ישחוט עליה מספק ב'. תרנגול א' זכר אולי הוא זכר ותרנגולת א' נקבה אולי הולד נקבה. ועוד תרנגולת אחרת בשביל האשה עצמה. נמצא שהם ג' תרנגולים ב' נקבות וא' זכר לכל אשה מעוברת. וע"ש עוד באוך בסדר הדברים וסודם.

  והא לך לשון החיד"א בספרו חיים ח"א סימן כח: "שאל שאלת ממני אחד שהיה מתלוצץ על פיוט חד גדיא שאומרים בערי אשכנז ליל התקדש חג, ופער פיו, וקם אחד מהחבורה ונדהו, אם נדויו נדוי או דלמא שלא היה חייב ונדהו שלא כדין והמנדה נלכד ושכמ"ה.

  "תשובה כל כי האי מילתא פשוטה לפניה, כי אנוש זה זד יהיר לץ המתלוצץ על מה שנהגו רבבות אלפי ישראל בערי פולין ואשכנז ואביזרייהו, ואשר לפנים בישראל גדולי עולם קדישי עליונין ודור דור וחכמיו, והן עוד היום לא אלמן ישראל כמה וכמה ראשי ישיבות וגאוני הזמן ה' עליהם יחיו, וכלם אמרו ואומרים פיוט זה ונמצא רשע זה מתלוצץ ברבבות ישראל וגדוליהם אבות ב"ד וגאוני ארץ אנושה מכתו וחייב נדוי ... ומכל שכן איש זה שפער פיו שכל האומרים פיוט זה הם טפשים ועוסקים בהבלים, פשיטא טובא דחייב נדוי, ולא עוד אלא יש לענשו קנס לעניים לפי ערכו ולהודיעו גדול עונו וישוב אל א' וירחמהו. ואין בזה שום ספק ... וכבר נודע תוקף גדולת פיוטי אשכנז המיוסדים על החכמה האמיתית כאשר דיבר בקדשו רבינו האר"י זצ"ל. וכתבו משם רבינו מהר"א מגרמיזא בעל הרוקח זצ"ל כי כל עניני פיוטיהם ודקדוקיהם קבלה איש מפי איש ורב מרב וכו'. ועל השנות המנהגים בין ספרדים לאשכנזים ואיטלקים וכיוצא, כבר כתב רבינו האר"י ז"ל שכל אחד הוא לפי שרש השבט לו ויניקתו והשפעתו והם דברים העומדים ברומו של עולם ולכן אין לזוז כל אחד ממנהגו. אמנם לענין דינא אם ספרדי התפלל כנוסח תפלת האשכנזים ודאי יצא ידי חובתו והכי מסיק הרב שער אפרים סימן י"ג ...".

  השבמחק
  תשובות
  1. א. השו"ע אינו רע בנים ח"ו.
   ב. "צער בעלי חיים" הוא איסור מדאורייתא או מדרבנן, ואינו יכול בשום פנים ואופן להיות מבוטל על ידי מנהג חשוב ככל שיהיה. (ואפילו לא על ידי האר"י)
   ג. מי אמר לך, שהאר"י הסכים לעשות זאת בצורה של צער בעלי חיים.
   ד. צער בעלי חיים קיים, ובעיניי ראיתי תרנוגולות מורעבות ומיובשות, על ידי סוחרי כפרות מפוטמים.
   ה. מנהג הכפרות בדברי הגאונים היה בראש השנה, ורק מיעוט חזרו על טקס זה בערב יום כיפור. כך שאין מקיימים היום את מנהג הגאונים.

   מחק
  2. א. הדגשתי שוב ושוב, שח"ו אין דבריי אמורים נגד הדעות השוללות בקדמונים, רק שכיום לאחר שגילה לנו אריז"ל סוד הדברים, ורב מגיע ו"מגלה את אמריקה" ואומר ומחדש שזה הלא צער בע"ח, זה רע-בנים.

   אין בעיה לומר אני נוהג כשיטות קדמוני הנגלה שאסרו.

   ב. זה אווילות או עם ארציות לומר שאריז"ל ביטל ח"ו מצוות. זה רפורמי-זם. גדולי עולם ב200 שנה האחרונות רעדו מזכר האר"י, ועמלו ליישב ולבאר כל דבריו. ובפרט לא כל פרחח יכול לחוות דעתו. מקסימום יכול לבוא בהכנעה לפני "גדול" ולשאול בקרקע ביאור איך מסתדרים דברי אריז"ל עם מצווה פלונית.

   ג ד. כבר כתבתי שלא דברתי על בעיה ספיציפית כזו או אחרת, וכלל לא אמרתי שחייבים לעשות כפרות על תרנגולים [ראה משנה ברורה שהרבה סברו שבגלל מכשולות שצצו עם השנים, יש להימנו, על אף המעלה הגדולה שבזה].
   דברתי רק על עצם הגישה המתנשאת והמטומטמת של כ"זרקי" ושות'.

   ה. לא דברנו על מנהג הגאונים, אלא על מה שנתקבע בפוסקי ההלכה עליהם נשען בית ישראל, הרמ"א, ובעיקר רבנו האריז"ל - שכל מה שקשור למנהגים וכו', הוא הכריע [שוב, לא אמרנו שחייבים לנהוג כך, אך "דרך ארץ" !!

   מחק
 2. אלעס איז אונזערס24 בספטמבר 2012 בשעה 14:28

  אבינר נפסל ע"י בית הדין האזורי בירושלים וכן ע"י הרב מרדכי אליהו הרב דב ליאור הרב יעקב יוסף הגה"ג ר ניסים קרליץ לדון במראות לכן הוא אינו רב מקובל כלל אלא יותר סוג של כופר לאחר שישנם פסקים שלו כנגד שו"ע מפורשים כנסו http://aviner.net/

  השבמחק
 3. בציבור הספרדי מקובל לעשות כפרות בכסף ולא בתרנגולים, למרות דברי האר"י [לא לשכוח, מרן השו"ע שקבלוהו הספרדים כתב נגד המנהג...]
  למעט מקובלי הספרדים המקפידים על תרנגולים כדברי האר"י.

  בציבור התימני לא קיים מנהג זה כלל, לא בכסף ובוודאי שלא בתרנגולים.

  השבמחק