רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 24 בספטמבר 2012

הרב אזדאבא מגיב במכתב משלו נגד מעשי הרבנים שוויי וברוין

המרא דאתרא של קראון הייטס והמוצ"ים החליטו להגיב על מכתבם של הרבנים שוויי וברוין במיוחד כשנתנו הכשר למאפיה ובזה גוררים לפילוג פנימי

מביא אני לכם את מכתבם מילה במילה:

יום א’ לסדר ‘כי כל דרכיו משפט א-ל אמונה ואין עול ’
ז’ תשרי ה’תשע”ג
אל בני קהילתנו הק’, תושבי שכונת “כאן ציווה הוי’ את הברכה”
והאורחים החשובים מרחבי תבל אנ”ש והתמימים שיחיו
בשו”ע אורח חיים סימן תר”ג כתב המחבר וז”ל: “אף מי שאינו נזהר מפת של נכרים, בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר”, ובהג”ה: “ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה וכו’”. וכן כותב אדה”ז בשולחנו ובלשונו הזהב: “אף מי שאינו נזהר בכל השנה מפת של פלטר גוי, מ”מ בעשרת ימי תשובה יש לו ליזהר ממנו...ויש לכל אדם לחפש ולמשמש במעשיו ולשוב מהם בעשי”ת, וספק עבירה צריכה יותר תשובה מעבירה ודאית וכו’”, עיי”ש.
בערב שבת קודש, נודענו על פירצה חמורה בגדרי חומת הכשרות בקהילתנו, בכך שלראשונה מאז הוקם בית הדין בברכתו ובעידודו של רבינו, ועל דעת הקהל ונציגיו, העיזו ליצור מצג שווא של תעודת כשרות חדשה, ושדלו א’ מבעלי החנויות להניחו על מפתן דלתו.
בד”צ דק”ק קראון הייטס ומחלקת הכשרות שלו, נותן זה למעלה מחצי יובל שנים הכשר מהודר בפיקוח הרבנים שליט”א ובעבודת קודש של המשגיחים יר”ש, על אלפי מוצרי מזון ועל עסקי מזון רבים ברחבי השכונה, וב”ה כולם נהנים מזה, ומקפידים לחזק את ההכשר המהודר. אולם לא הייתה כזאת מעולם שמאן דהוא הפיץ תעודה שלא ניתנה על ידינו, ובאנו בזה להבהיר שאין לזה שום שייכות לההכשר של הבד”ץ, ויידע הציבור וייזהר מלתת יד לפורצי גדר, אשר נאמרו עליהם דברים חמורים ביותר, ואצ”ל בדבר המצער בעיצומם של ימי הדין.
אך חובה עלינו להזהיר את הגדולים על הקטנים לבל יחטאו בזדון או בשגגה בדבר עוולה, ובוודאי שלא לחזק ידי עוברי עבירה של השגת גבול, פריצת גדרי הכשרות וכללי הרבנות, והכנסת רוח רעה של מחלוקת פירוד ושנאת חינם בתוככי קהילה קדושה, ובמיוחד בימים אשר כל אדם כשר מישראל מפשפש וממשמש במעשיו.
וכלפי לייא, שבעוד שבערב ימי הדין פרסמו אותם האנשים בכל מקום שכאילו רח”ל בכל שכונת המלך אין מקום כשר או מאכל כשר בהכשר הבד”צ דק”ק, דבר שהוא שקר גמור ומופרך מיסודו כפי שנהיר לכל בר בי רב, וכפי שנתפרסם בחוברת שיו”ל על ידינו בערב ראש השנה, הרי לפתע פתאום הכריזו שיש כביכול הכשר חדש, ועסק מזון אחד שההין להתפתות למרמה ולכחש. והרי הדברים חוכא ואיטלולא ממש. וכל חסיד וירא שמים ירחיק נפשו ונפשות ב”ב מחשש איסור זה, ובזכות זה יזכו כל בית ישראל לגמר חתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה בגו”ר.
הרב אברהם אזדאבא                     הרב שלמה יהודה הלוי סגל
מרא דאתרא                                        דיין ומו”צ הבד”צ
http://www.crownheights.info/media/30/20120924-web%20heb.pdf

13 תגובות:

 1. ר חיים מאז האיסור להכנס לחנות הדגים של רסקין אבד כל ערך למכתבי הרב אזדבא. למעט אחוז זעום של בעלי תשובה תמימים.

  שנה טובה

  השבמחק
 2. הרב אזדבה גם הורה להצביע עבור הרב בוגומילסקי כרב ולא להצביע עבור הרב ברוין. ובכל זאת למעלה משמשים אחוז לא צייתו למכתב. אז על מה ולמה אתה נרגש?

  השבמחק
 3. חיים, קצת מחשבה:
  שווי וברוין טוענים שאזדאבא נותן הכשר שלא כדין שכן פסק הבי"ד בראשות ראזנעברג שבהכשר יהיו רוב חברי הבי"ד.

  אבל מהיכן מגיעה הטענה של אזדאבא ש"מאן דהו" נתן הכשר? וכי אין הם רבנים שמונו ע"י הקהל? עכ"פ שווי שהתמונה שהצגת היא מהשתתפות אזדאבא בהכתרה שלו...

  השבמחק
 4. הרב ברוין שליט"א נבחר על ידי רוב אנשי קראון הייטס.

  בפסק הדין של זבל"א שהרב אזדאבא שליט"א חתם עליה יחד עם הרב שוויי שליט"א, נפסק, שהכשרות של בד"צ קראון הייטס צריך להיום מנוהלת על יד רוב רבני הבד"צ ולא על דעת יחיד.
  לפי זה אין שום טענות להרבנים שוויי וברוין שליט"א.

  בברכת גמר חתימה טובה

  השבמחק
  תשובות
  1. אתה מביא חצי סיפור, החצי השני גרר אי הסכמה על המועמדות הזו שנעשתה בחופזה מבלי שנתנו לציבור מספיק זמן לחקור ולדעת מיהו והאם יש לו בכלל סמיכה ולכן הבוררות לא הסתיימה עד אשר יבחרו רב שמותר היה לו להיות מועמד מלכתחילה

   מחק
  2. לדאבונינו זה נגרר גם לערכאות.
   אבל השופט בערכאות אמר שיש לשמוע לזבל"א שחתמו עליהם הרבנים אזדאבא שוויי שליט"א.
   בזבל"א הנ"ל נפסק ברור שוועד הכשרות של בד"ץ דקראון הייטס צ"ל תחת הנהלת רוב הרבנים.

   מחק
  3. לא הבנתי, לכאורה לשיטתך (חצי סיפור) ולא היה מספיק זמן לחקור מיהו הרב ברוין. היה המועמד שלך צריך לזכות ברוב מוחץ. מפני שאותו מכירים בשכונה עשרות בשנים... אז ברי ושמא ברי עדיף? ולמרות זאת זכה הרב ברוין ברוב מוחץ?

   אלא כפשוט. כאשר הרב שווי סמך את ידיו על הרב ברוין רוב מוחץ בשכונה הצביע עבורו. כי כולם יודעים וסומכים על היראת שמים ועל היושר האישי של הרב שווי שליט"א. ובאם היה יותר זמן לבדוק מיהו הרב ברוין. מן הסתם הוא היה זוכה בשמונים אחוז מהקולות.

   ותרשה לי לומר לך כי בטוחני שגם אז לא הייתם מקבלים את רבנותו. אתם גם לא קיבלתם את הרבנות של הרב מרלאו ע"ה, לא קיבלתם את הרב שווי. ולא תקבלו את כל מי שמפריע לכם לשלוט על השכונה... אבל כבר התבטא על כך הרבי בעבר כי בקראון הייטס כסף לא יכתיב... אז שיהיה לכם שנה טובה ומתוקה ולכל בית ישראל.

   מחק
 5. לר' חיי שאולזון שליט"א
  הרב אזדאבא שליט"א הורה להצביע עבור הרב בוגומילסקי כרב ולא להצביע עבור הרב ברוין. ובכל זאת למעלה מששים אחוז של השכונה לא שמעו לדבריו.

  רוב האנשים בקראון הייטס בחרו עבור הרב ברוין.

  זה כמה שנים שהרב אזדאבא מנהל את וועד הכשרות לבד. בלי שום הנהלה. הרב ובנו זלמן אזדאבא מנהלים את הענינים. אף אחד לא יודע מה נעשה עם הכספים. גם הוועד הקהל שנבחר על ידי הקהל הוא לא נותן לראות את חשבונות הוועד הכשרות.

  בנוסף לזה, הוא גם לא משתתף את רוב רבני הבד"צ השכונה.

  השבמחק
  תשובות
  1. כתבתי שאיני נכנס כרגע לעצם המחלוקת מפני שאני לא חושב שזה הזמן הנכון לכך. אם היה קורה משהו אתמול או שלשום אני מבין למה שתפרוץ מחלוקת, סתם ללבות מחלוקת, מה שברור שבעשרת ימי תשובה זה לא הזמן לכך במיוחד לאחר שמשקיעים כל כך הרבה באחדות, לעשת צעד מפלג זה לא נכון

   בקשר לפרטים מה שכתבת לא דייקת, אבל שוב איני לוקח צד כרגע במחלוקת הזו מפני שאני לא חושב שנוצרה סיבה לכך. כמובן אם המחלוקת תתלקח לא תהיה ברירה ונעסוק גם בכך, אבל אני רוצה לקוות שהצדדים יבינו כי עתה הוא הזמן לאחדות אנו לפני ההתגלות ממש וכל צעד כזה רק מרחיק אותו, אז מה יותר חשוב איזה הכשר במאפיה או התגלות משיח צדקנו?

   והפלא הוא על אותו צד הזועק משיח משיח שהוא יעשה צעד להרחיק את המשיח?

   מחק
  2. רבינו חיים שליט"א, האם אתה עומד בקרוב להתגלות כמלך המשיח? מה זה שאתה כותב "אנו לפני ההתגלות ממש"? מי גילה לך רז זה? אתה אמנם שייך לחסידי חב"ד, וזה גם לא סוד שיש לך קרובי משפחה משיחסטיים, אבל עד כדי כך? ואולי יש להחשיב את המלחמות שאתה מנהל בבלוגים שלך כלוחם מלחמות ה' כמו שהחב"דיים אוהבים להביא מהרמב"ם, אך האם גם יש לך יחוס לבית דוד? אם כן תכתוב ונכריז לפניך יחי רבינו המלך המשיח העומד לפני ההתגלות ממש!

   מחק
  3. כן יש לי יחוס לבית דוד ותשאל את הרבי שראה בי בן משפחה, סב סבי - אני בן אחר בן ממנו - המהרי"ל (השארית יהודה) היה אחיו הגדול של בעל התניא והשולחן הערוך כך שאני בא מאותו גזע מאותו מקום מהיכן שהרביים של חב"ד מגיעים

   אבל אגלה לך סוד אינני מלך המשיח

   ובאשר להתגלות אני מאמין כי זה יהיה בקרוב ממש ויש לי הרבה סיבות מדוע להאמין שאכן אנו קרובים לתקופת התגלות המשיח. הדבר לא ברור איך זה יהיה אם מיד או שנעבור תהליך קשה, אבל ההתחלה של אותה תקופה קרובה

   מחק
 6. תרשה גם לי לגלות סוד: גם הרבי שלך טען לחסידיו שהוא אינו מלך המשיח, אבל הם, רובם בכל אופן, בראשם ה"חויזר" שלהם טענו בזמנו שהוא כן, עד שחלק מהם התפכחו, וחלק לא, ואם אתה מאמין שאנחנו "קרובים לתקופת התגלות המשיח", ואני לא נכנס כעת לשאלה מאיפה הבאת את הסגנון הזה של "התגלות המשיח" ולא "ביאת המשיח" השגור בפי רוב ישראל, וגם יש לך "הרבה סיבות" לזה, אני מהיום הופך לחסיד שלך וטוען שאתה אמנם לא בוודאי המשיח אבל "בחזקת משיח", כי אתה לוחם מלחמות ה' בכל הבלוגים שלך, וגם מגיע מאותו הגזע של הרביים של חב"ד שמגיעים, כמו שכתבת, ואני רק מחכה שתסביר לי למה את שם המשפחה שלך אתה כותב שאולזון ולא "שאולסאהן" כמנהג הרביים שלך, אבל זה פרט קטן, העיקר שאתה בן אחר בן של "אחיו הגדול" של התניא, ואני מאמין לך בזה למרות שאתה לא כותב פירוט השמות איך אתה בן אחר בן, וגם למרות שהרבי שראה בך בן משפחה סבר (כך ראיתי עכשיו בחיפוש מהיר ברשת) שהשארית יהודה היה אחיו הקטן של התניא, אבל לך אני מאמין כי לך יש עוד סיכוי להיות משיח, ובפרט שאתה איש אמת ולא מכחיש בכלל את העובדה שיש לך קרובי משפחה משיחיים, כי אתה איש אמת, רק שהם חושבים שהרבה שלכם הוא המשיח, ואתה בענוותך כותב שאינך מלך המשיח, כי אתה רק "בחזקת", וה' יעזור לך להמשיך בכל מלחמות ה' ולהרבות בכתיבה בבלוגים שלך, שהם מרבים אהבת ישראל וכידוע ש"לובבביטש" ברוסית זה "אהבה", ואתה מרבה באהבה בדרך שלך ואתה יודע שעכשיו זה הזמן לאחדות. יחי המלך!

  השבמחק
  תשובות
  1. נתי גרוסמן אתה כותב יפה מאד. רואים שאתה בקיא בשיחות חב"ד.

   מחק