רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 18 באפריל 2012

מדוע מחקו את רבי בערל שוורצמן ור' חיים סרנא מרשימת ראשי הישיבות שהלכו השנה לעולמם?

איני יודע אם הדבר נעשה במכוון או בלי שימת לב, הם בודאי יטענו כי הכניסו לרשימה רק מי שהיה חבר 'מועצת גדולי התורה' הליטאית, אבל אין זה נכון בעבר מצאנו שמות שלא היו חברים שם

בשנה האחרונה הלכו לעולמם חמשה ראשי ישיבות, ורק שלשה הזכירו, זה נותן טעם לפגם ופוגע בתלמידיהם. מדובר בפגיעה קשה בתלמידי 'בית התלמוד' ו'חברון גאולה'

אסור לשכוח, מי שהכיר את ר' בערל שוורצמן יודע, כי הוא הכניס לכיס הקטן בלימוד ובידע את כל השלשה שהזכירו, הוא היה חתנו של ר' אהרן קוטלר בגלל היותו תלמיד חכם עצום, אך נמנע מלהתעסק בפוליטיקה הוא העדיף את לימוד התורה. אי הזכרתו היא פגיעה קשה בתלמידיו ובבניו שהם ראשי ישיבות