רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 3 באפריל 2012

רפת או חסידים? - איך מודדים היום 'גדלות' ואדמורו"ת בויזניץ

חשבנו לאחר ה'שבעה' וה'שלום' הכל כך מתוקשר נזכה לשקט ויזניצאי, כל צד ינהל את קהילתו ושלום על ישראל. אבל כמו בכל מקום ישנם מי שאינם יושנים בלילה וחייבים לעורר את המחלוקת להפיץ תמונות ומספרים בבקשה להוכיח כי הם גדולים וחזקים יותר. ובמקרה זה מדובר באנשי ר' ישראל הגורמים למחלוקת מיותרת. במקום להיות מרוצים שהרוב עימם ולהתעלם מן הצד השני הם מבקשים באותות ומופתים להוכיח הנה אנחנו גדולים וחזקים יותר

התוצאה לא תאחר לבא, לא חסר במה להקטין את הצד האחר, וטוב יעשו אנשי ר' מנדלי אם יתעלמו מהם. אבל טבע העולם הוא, שעל כל פשקוויל כזה תבא אחרת. אסור לשכוח שמספיק שמשוגע אחד יצית גפרור והכל מתלקח

אנשי ר' ישראל רוצים להוכיח כי הרוב עימם. נכון, אבל השאלה היא, מה הפירוש הרוב, האם מדובר כאן בחסידים או בבהמות? בשני הצדדים חסידים ובהמות, וכאן המספרים אחרים. מספר הבהמות אצל ר' ישראל מטבע הדברים גדול יותר ממספר הבהמות אצל ר' מנדלי

אז אנא, שבו בשקט ואל תרבו מחלוקת חינם