רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 24 באפריל 2012

רוצחיהם על כתפיהם - כשהם יורדים אז עד לתהום, אוי לאותה בושה

אני לא חושב שהוא מתבייש, הוא לא יודע עוד מה זה, מפני שאם היה מבין מה שהוא עושה, הוא לא היה עושה זאת. הבעיה של אותה קבוצה בנטורי קרתא שהם איבדו צלם אנוש, גם את הנקודה היהודית שיש בכל יהודי הם ככל הנראה איבדו, מפני שאם היתה להם נקודה כזו, הם היו מבינים שלא נושאים רוצח על כתפיים

החינוך המוסלמי הוא חינוך לרצח שהיא תועבת ה' והיא אחת ממצוות בני נח. התורה המוסלמית היא היפך מרצון ה' היא חורבן העולם, חיה על דם לא רק של יהודים, אין להם הבנה וקליטה בערך האדם, עבורם אנשי נטורי קרתא הם העבדים המשרתים את האיסלאם ויעלו אותם על האש כקרבן לאדוני האיסלאם

אני מרחם על אותם מנטורי קרתא שהתדרדרו כל כך, מתפלל עליהם שהקב"ה ירפא אותם ויצילם מגיא צלמות, הם שקועים במ"ט שערי טומאה ומי יודע אם הם כבר לא הגיעו לנ'

בה' באייר אני מתפלל מדי שנה ומבקש מהקב"ה שיחוס וירחם על עמו ישראל, ובראש וראשונה על התועים, ובמיוחד על אנשי נטורי קרתא שהרחיקו ונפלו לפח שהכינו להם אותם מוסלמים שקנו אותם בכסף והם מכרו את נשמתם למי שמבקשים לרוצחם

השוחד יעוור עיני חכמים ופקחים ועל אחת כמה וכמה טפשים, לולא ראו הרבה כסף ממקורות מוסלמיים ופלסטינים הם לא היו מרחיקים כל כך ולא היו מצדיקים את מעשיהם. מציאות היא, שאותם בנטורי קרתא שעדיין לא נפלו בפח הזה, מצטערים צער רב ומתביישים במעשיהם של אלו