רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 29 באפריל 2012

טפשות חרדית וסמרטוט כחול לבן

הסיפור הזה עדיין זכור לרבים איך שלפני חמש עשרה שנה חיים מילר בהיותו סגן ראש העיר הצהיר כי דגל ישראל הוא סמרטוט כחול לבן, הדברים גררו סערה והיועץ המשפטי אף דרש לדון אם להעמידו למשפט, בסופם של דברים הוא התנצל והוא לא עמד לדין, אבל הדברים חדרו לעצמות

בגליון האחרון של 'בקהלה' עסקו אף הם בדגלי העולם והתעלמו מדגל ישראל. היה ברור כי הדבר יעורר ריאקציה במיוחד אצל מי שמחפשים לחרדים עוונות, ויתכן כי 'בקהלה' עשו זאת בכוונה מתוך תקוה כי זה יפרסם אותם. כמה מן החילונים בכלל יודעים שקיים עיתון כזה, ככה הם יזכו לקצת פרסום

אבל האם היה זה חכם, או שמא עדיף היה להתחמק בצורה יפה. אם היו מקדימים וכותבים כי על דגל ישראל לא צריך לכתוב מפני שאנו חיים במדינה ומכירים את הדגל, לא יכלו לבא אליהם בטענות, מטרת הרשימה היא לדעת דגלי מדינות אחרות. אבל להתעלם סתם ככה, מרגיזה לא רק את החילונים גם את החרדים, מפני שאנחנו לא צריכים לעזור למי שמחפש לנו 'עוונות'. עדיף להיות חכמים יותר