רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 30 באפריל 2012

ומה אתכם גפני ומקלב, אתם כבר עשרות שנים לא בכולל האם גם אתם מן 'החרדים החדשים'?

מה שמעניין, הליטאים מחליטים על 'חרדים חדשים' על פי איך שמתחשק להם. אם חושב מישהו שזה על פי אם אתה בכולל אתה חי בטעות. הנה משה גפני ואורי מקלב כבר עשרות שנים לא בכולל, כמו"כ עובדי 'יתד נאמן' העורכים והמנהלים ועוד עסקנים מפלגתיים אחרים, האם גם הם מה'חרדים החדשים' או שמא אלו הם 'החרדים ההשקפיסטים' מי שחיים על פי שיטתם של המחבלים הקובעת כי לא המעשה אלא המפלגה הוא העיקר

אם רצה מישהו ללמוד מי הם הקומוניסטים של פעם, המחבלים ההשקפיסטים של 'יתד נאמן' הם אלו אשר למדו את דרכם ומגשימים אותה הלכה למעשה, אין הסבר אחר. מפני שהחלוקה החרדית החדשה על פי 'יתד נאמן' אינה מתחלקת על פי הכולל, למרות שהם זועקים כי רק מי שיושב בכולל הוא מן החרדים האמיתיים, וכל מי שעובד לפרנסתו הוא מן 'החרדים החדשים', עובדה היא, רוב רובם של ראשי אותה קבוצה אינם בכולל ואינם רואים עצמם כ'חרדים חדשים'

המחבלים הליטאים מבקשים להכתים ציבור שלם על מנת לכופו לקבל את מרותם והנהגתם ולא יותר מכך. אלו העובדים לפרנסתם הם בני תורה שלמדו בישיבות ובכוללים, וביום מן הימים הגיעו למסקנה שעדיף לעבוד ולפרנס את משפחתם, וקובעים עיתים לתורה, ואת זה לא אוהבים המחבלים, מפני שאז הם מאבדים את השליטה עליהם