רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 24 באפריל 2012

והייתם נקיים - הרב שטיינמן אינו לומד בשוטנשטין הוא קיבל זאת במתנה

אהיה חלילה האחרון לפגוע בהרב שטיינמן שהוא מנרדפי דורנו, האיש שסובל מרורים מאנשיו שלו, אין היום בדורנו מי שיורדים לחייו מאלו המכונים מחבלים אנשי 'יתד נאמן' ושלשת השמואלים אויערבך, דויטש, ומרקוביץ ואחרים, אבל כדרכי, כאשר אני רואה דבר תמוה אני מעלה אותו ושואל היתכן

מן הקרובים ביותר להרב שטיינמן שלח לי אימייל והסביר לי מדוע הגמרא הזו היתה על השולחן כשהגיע ר' ישראל מויזניץ. דקות קודם לכן הגיע מנהל ארטסקרול ר' מאיר זלטוביץ לביקור והביא להרב שטיינמן מתנה את מסכת נדה שהדפיסו לאחרונה, ולכן זה היה על השולחן