רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 23 באפריל 2012

על שולחנו של הרב שטיינמן גמרא שוטנשטין - היאומן?

אני המום ומתקשה להבין, הגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן לומד מתוך גמרת שוטנשטין? - מדובר בש"ס שהדפיסו למען בעלי בתים קשיי הבנה, לא למען בני תורה ובודאי שלא למען גדולי תורה?

כשהגמרא הזו יצאה לאור קמה זעקה גדולה ומרה של רבנים וראשי ישיבות שטענו כי זה יוריד לטמיון את ההתעמקות של הבחורים והאברכים בהבנת הגמרא, לא ישברו עוד את הראש ילמדו בגמרא הזו וזה יגרום לחורבן. אפילו רבנים כמו הרב שלמה עמאר יצאו בשעתו בקול זעקה נגד הגמרא הזו וקבעו כי היא מיועדת לבעלי בתים בלבד

והנה, על שולחן הגראי"ל גמרא כזו? - להגראי"ל פתרונים. אולי בגילו הוא נעזר בש"ס זה, לאותן מסכתות שלא לומדים בישיבות? קשה לי להאמין