רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 26 באפריל 2012

עמך ישראל צריכין הפגנה...

אין צורך במילים, זה מספיק בשביל להבין היכן אנו חיים. בעולם החרדי 'יום העצמאות' הוא יום של הפגנות, אלו שורפין דגלים ואלו מתאספים מסביב מביטים בצועקים גיוואלד, מרחמים עליהם, ומסיימים בלשנה הבאה סיבוב נוסף

כל הנושא הזה של שריפת הדגל, ותליית הדגל בפונוביז' הפך לנושא שנתי, ומזכיר לנו, כי אנו חיים בעולם משוגע, בפונוביז' בימינו תולים את הדגל באילוץ אין להם ברירה הם חוששים ממה יאמרו, ועוד יותר שמא יקצצו בתקציבים, ואילו הנטורים והסאטמארים זקוקים להפגנה להחיות בהם את נפשם להרגיש טוב

רוב רובו של הציבור החרדי עומד מנגד מביט ואומר ישחקו הנערים בפנינו, אבל נדמה שזה כבר נמאס, זה חוזר על עצמו כמו תוכי, הגיע הזמן שנחליט היכן אנו חיים באמת, בעולמה של שקר, או שמא החיים האלו הפכו להיות אמיתה של שקר