רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 29 באפריל 2012

זה לא משיחיזם זה צפצוף!

מה יש להם מזה, מדוע הם עושים זאת? מילא כשהם אומרים יחי אדוננו אני יכול להבין מדוע הם מבקשים שוב ושוב לומר עד שיאמינו באמת, אבל להסתובב עם כיפה של 'יחי אדוננו' והדברים הגיעו עד כדי שגעון של לכתוב על הטלית, מה יש בזה מדוע הם עושים זאת?

זה לא מיועד להם, ה'יחי' הוא מאחוריהם הם לא רואים זאת, הם מבקשים בזאת לומר לכל סביבם כי הם מצפצפים עליהם ויאמינו במה שהם מאמינים גם אם הם לא אוהבים זאת. וזו זכותם המלאה להאמין במה שהם מאמינים. אבל השאלה היא, האם רק הם משיחיסטים או שמא כולנו משיחיסטים, מי בדורנו אינו משיחיסט מאמין במי ועושה ממנו הרבה יותר מאליל

המשיחיזם הוא נגע דורנו, אין עוד הכרה ואמונה בסיסית, היום הכל חיצוני, כל אחד נאבק להוכיח כי דרכו היא הצודקת וה'גדול' שלו הוא הרבה יותר ממשיח, הליטאים למשל זועקים כי הרב אלישיב הוא 'יסוד העולם', המשיחיזם כבש את העולם, וההבדל היחיד בין המשיחיסטים החב"דים לאחרים, שאלו אומרים בפה מלא את מה שאחרים עושים בסתר

כותב שורות אלו רחוק מאוד מאלו ואלו, אני יום יום אומר כמה פעמים, ולעיתים עשרות פעמים שיחדור טוב לראש, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשתחוה להם ולא תעבדם...