רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 1 באפריל 2012

נטורי קרתא הם רק בצורה של יהודים חרדים אבל אינם כאלה - קובעת 'העדה החרדית'

איזה ערך יש למודעות 'העדה החרדית' אם אנשיהם שלהם מי שהכי קרובים בהשקפתם אליהם לועגים להם, ואדרבה, מאז פרסמו את המודעה הזו לפני חמש שנים נטורי קרתא הפלג של בעק-ווייס מגבירה את פעילותה ומוכיחה כי אין כל ערך לדברי 'העדה החרדית'

מה שחמור בצעדי 'העדה החרדית' שהם הסתפקו עם מודעה כזו לפני חמש שנים ומאז שותקים מאפשרים להם להשתולל בצורה הכי גרועה ופרועה ולא מוחים. 'העדה החרדית' כשהיא נלחמת במישהו היא אינה יורדת ממנו ונמצא מכתבים החוזרים על עצמם שוב ושוב וביתר תוקף, ואילו כאן הם שותקים ולא מגיבים

'העדה החרדית' היא האשמה למצב הזה, מפני שאם הם היו לוחמים בהם, גם ולמרות שהם היו עושים את שלהם הציבור היה מנדה אותם מתרחק מהם. בשתיקת 'העדה החרדית' הם נותנים לגיטימציה לקיומם, ולכן האחריות לחילול ה' הגדול והנורא היא שלהם

אבל מה שכן נציין על אותה מודעה של 'העדה החרדית', שהם כותבים כי אנשי נטורי קרתא הם רק 'בצורה של יהודים חרדים' אבל אינם כאלה. כי אם הם חרדים אז מה הפשט 'בצורה'?

הם אמנם מוסיפים כי אף אחד מאנשי 'העדה' מעורב עמהם, ובכל זאת אסור לשכוח כי 'העדה' מוחה גם על מעשי מי שאינם חלק ממנה. ואם במקום שיש חילול ה' חייבים למחות, אז הנה שוב עברנו חילול ה' גדול ונורא עם אותה קבוצה ולא מצאנו מחאה