רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 22 במרץ 2012

תמונה מצמררת - הם לא החליפו מילה

במשך ימי השבעה בויזניץ נראו הרבה דברים תמוהים ומענינים, יריבים או כאלו שלא ידברו ובודאי שלא ישתדלו לראות זה את זה, ישבו זה לצד זה, אבל לא החליפו מילה. ואם כבר, אז נתנו שלום עליכם מאולץ והמשיכו. בין היתר מצאתי תמונה מצמררת, מי שיסתכל בפניו של הרב גרוס תלמיד הרב שך מנהיג חניכי הישיבות שהגיע לנחם ביום האחרון ולכן לא יכל ללכת ולשוב יבין למצבו, לפניו נכנס הרב החסיד רבי לייבל גרונר מזכירו של הרבי מליובאוויטש שעבור הרב גרוס מדובר בסטרא אחרא בכבודה ובעצמה. - למי שאינו יודע, הרב גרוס כתב כי בעיניו הרב שך היה גדול יותר מרבי שמעון בר יוחאי

גרוס ישב עמו לצד אותו שולחן, הם המתינו לכניסת האחים הצדיק והקדוש מויזניץ ולא החליפו מילה אחת. גרוס השתדל לא להסתכל לכיוונו של ר' לייבל