רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 13 במרץ 2012

עבודה זרה - לחסידים דמינו פארענצ'עס בלייקוואוד

תאמרו בודאי כי בפורים מותר הכל, אבל למדנו כי בפורים לומדים את האדם האמיתי. בכל השנה פורים, האדם מתחפש, הוא לא רוצה שיכירו את האמת שבו. בפורים מתבטא האדם האמיתי אתה לומד עם מי יש לך עסק

אין זה סוד כי המתנגדים בדורות האחרונים הפכו לחסידים ומבחינה מסויימת גרוע מחסידים, מפני שהם לקחו מן החסידים את כל הרע והמכוער, מן הטוב הם לא רוצים. והנה בפורים מה מצאנו שוב בלייקוואוד, פארענצ'עס. גם ראשי הישיבות רוצים פארענצ'עס להוכיח לאדמורי"ם שגם הם יכולים למלאות פארענצ'עס ולשחק אותה לא פחות טוב

הגר"א, ורבני שקלוב, בריסק וכמה מקומות אחרים מי שלחמו בחסידים מלחמת חרמה מתגלגלים בקברם ולא מאמינים לאן שהרחיקו אנשיהם שלהם מי שאמורים היו לתעב כל מנהג ודרך חסידי. גם אם אין להם כוונה רעה, רק בשל והייתם נקיים ומראית עין אסור היה לעשות כמנהגי החסידים

אבל שוב לומדים אנו, כי המתנגדים של ימינו מודים כי דרך החסידים היא הנכונה וטובה, כי אחרת לא היו עושים כמותם. עובדה היא, שוחטים היום בסכינים מושחזים (געשליפענע חלפים) ולא כשחיטת המתנגדים בימי הגר"א, לא עוד בית כנסת אחד בכל עיר אלא הרבה בתי כנסת, לא עוד אגודה אחת בלבד, אלא יוצאי פונוביז', יוצאי סלבודקה, יוצאי לייקוואוד, ויוצאי תורה ודעת כמו החסידים