רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 במרץ 2012

מדוע לחם רבין למען דרעי? - לא בחינם הלך זרזיר אצל עורב כי מצא מין את מינו

יצחק רבין כאשר צעק לעברו של היועץ המשפטי - שטען כי אריה דרעי חשוד בגניבה גדולה - כי יש גנבים גדולים יותר במדינה ושיטפל קודם בהם, הזכיר לי סיפור

באחת הקהילות הלך לעולמו אדם רע שלא היה דבר טוב לומר עליו. ראשי הקהילה ביקשו מהרב שיעשה את ההלויה, אבל הרב לא הסכים בטענה כי אינו רוצה לשקר ואת האמת הוא לא יכול לומר. ראשי הקהילה אמרו לרב שזה תפקידו אחרת יפוטר. הרב התעקש, וראשי הקהילה לחצו, לבסוף הרב אמר להם, אם תביאו לי מי שהיה גרוע ממנו אעשה את ההלויה ואספידו.

היה זה מי שהתנדב בא ואמר לרב כי הוא הרבה יותר גרוע ממנו, והרב אמר כי אפשר להכין את ההלויה, וכולם המתינו לשמוע מה יאמר הרב, שפתח ואמר כי הוא לא היה כל כך רע יש יותר גרוע ממנו

לאחר תקופה הלך לעולמו אותו אחד שהתנדב ואמר כי הוא היה רע יותר וראשי הקהילה חששו כי הרב הפעם לא יסכים לעשות את ההלויה, אבל הופתעו, הרב מיד הסכים לערוך את ההלויה ולהספידו. הכל המתינו לשמוע את הרב מה יאמר עליו, והרב פתח ואמר כי בזכות האיש הזה קברו את אותו רשע

יצחק רבין לא אהב את דרעי, הוא היה זקוק לו, בפוליטיקה המצב הפוליטי הוא הקובע ולא טוב ורע. יצחק רבין ידע כי מדובר באחד הגנבים הכי גדולים במדינה וזה כלל לא הפריע לו מפני שהיה זקוק לו, ברור היה לו כי בלעדיו אין לו ממשלה, אז מצידו שיגנוב עוד מיליונים והעיקר שהוא יוכל להמשיך ולכהן כראש ממשלה