רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 30 במרץ 2012

חולים, סוטים, או סתם ליצנים?

חבל להתווכח עימם זה פשוט לא יעזור. השוחד מעוור עיני חכמים ופקחים ועל אחת כמה וכמה סוטים חולים וליצנים, אבל בשביל שלא יאמרו כי מדשתקי שמע מינא דניחא להו, אז בואו נקבע ברורות, כי נטורי קרתא של ימינו מחולקת לכמה קבוצות. חלקם לא יעשו מעשה שכזה, הם אף פרסמו כמה פעמים הודעות כי הם מסתייגים מאלו, וישנם מי שיעשו זאת, אבל גם אלו מחולקים לקבוצות

מי שעומד מאחורי כל אלו הוא דוד ווייס ממונסי, הוא עושה כאן הון רב, הוא הצליח לשכנע את המוסלמים ואת הערבים כי הוא משלהם, הוא שיחק בשעתו כעני שאין לו כסף מהיכן לממן את הפעילות, היהודים לא יתנו לו. והמוסלמים כולל הפלשתינים והיום האירנים מממנים אותם, עד כדי שחלקם לפחות הפכו לעשירים

עמו קבוצה אחרת שאף הם נהנים מן הענין פיננסית, וקבוצה אחרת הקרויה באידיש נאכשלעפערס, משה בער בעק העומד בראש הקבוצה הוא הרבי שלהם והם עושים על פי ציוויו. כלשצידם גם מי שאפשר לקבוע בוודאות גמורה כי מדובר בסוטים ממש ולא אוסיף

ובאשר לחולים, פרט לליצנים מהקבוצה של משפחת הירש שמטרתם היא אחת ויחידה כסף, רוב רובם של אלו שאתם רואים בתמונות הם חולים הזקוקים לרפואת הנפש. גם מי שעושה זאת מתוך אמונה, הללו כל כך חולים שאינם יודעים עוד להבחין בין המותר והאסור. כל מי שנלחמים בכל כוחם נגד המדינה ונגד הציונים ועדיין לא חלו, זועקים כי הללו מטורפים וחולים, חרגו ועברו את הקו האדום