רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 6 במרץ 2012

הוספת שם והוצאת שם רע

בדיון שקיימו בני משפחת אלישיב בביתו של ר' חיים קנייבסקי הציעו להוסיף  שם להרב אלישיב ור' חיים קבע כי זה לא טוב, מאחר והחלפת שם פירושו להחליף את מצבו של האדם הופכים אותו לאדם חדש, כך הוא מאבד את זכויותיו ובמצבו של הרב אלישיב לדעתו של ר' חיים זה לא יהיה לטובתו. הוא הסתמך על פסקיו של הרב אלישיב במקרים אחרים לא להוסיף שם מאותה סיבה

וכאן הבן שואל, אם כך, איך אפשר להוסיף שם לאדם כלשהו, הלא בהוספת השם מוציאים עליו שם רע כי אין לו זכויות מספיקות. מי שיעבור על רשימת יהודים חולים שהוסיפו להם שמות ימצא מי שהיו משכמם ומעלה, ואם כדבריו של ר' חיים קנייבסקי הלא עשו להם רע ולא טוב

להוציא שם רע על יהודי בשעה שהוא זקוק לזכויות הוא אסור בתכלית האיסור, המציאות הזו יכולה להרוג את האדם. ואם כן על סמך מה קבעו הקדמונים כי דוקא במצב שנמצא בו הרב אלישיב, יוסיפו שם