רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 14 במרץ 2012

בין ויזניץ לסאטמאר - כל הכבוד לאחים מויזניץ היודעים להתעלות ברגע של אמת

לא רק ביקורת, כאשר יודעים להתעלות כאשר עושים את מה שלא רואים במקומות אחרים, חייביםלציין זאת ולהעלות על נס. כאן נמצא את גדלותו של האבא שזכה שבניו, למרות המחלוקת הכל כך קשה ביניהם, יודעים ברגע של אמת להתעלות, להחזיק יד ביד, להכנס לחדר הטהרה ללא משחקי כבוד ושנאה כפי שרואים בסאטמאר באבוב ומקומות אחרים

מן הרגע הראשון למדנו, כאשר יש לפחות צד אחד שמוכן לשלום ורוצה בכך, הצד השני לא יוכל להרחיק. בויזניץ ראינו בשנים האחרונות את שני האחים יחדיו, הם מגיעים לשמחות, ובכל הקשור לאבא לפחות, הם ניצבים יחד. היו אשר האמינו כי בהלויה הזו ישפך דם, ומתברר כי וויזניץ יודעת להתעלות, למרוות שלא חסרים בה אנשי מחלוקת מי שמלבים אותה בכל הזדמנות

מעטים האמינו שיראו מחזה שכזה, את שני האחים זה לצד זה מחזיקים ידים כאילו לא קרה כלום, הם מהווים דוגמא חיובית וחינוכית ועל כך כל הכבוד להם