רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 1 במרץ 2012

רשע עדיף משוטה - שלמה בניזרי שקרן פחדן וצבוע

לשוטה אין תקנה. רשע יש לו עדיין סיכוי, הוא יכול לשוב בתשובה ולהיות חכם. אבל שוטה, גם אם הוא ירצה וישתדל הוא ישאר שוטה. מי שלומד את שלמה בניזרי את התנהגותו מן היום הראשון כשנחשד, דרך משפטו, ועל כולם בערעורו, כשקיבל רק 18 חדשים, שמתוכם היה יושב רק שנה, ואם היה משתחרר מוקדם אז לא יותר מכמה חדשים, הוא מיהר לערער, בזמן שהכל אמרו לו כי הוא עושה את טעות חייו. הוא לא רצה לשמוע בקול אף אחד, הוא החשיב את עצמו לחכם מכולם וחטף בערעור 4 שנים

חשבנו, כי השנים בכלא היו עבורו זמן למחשבה ואולי אף ללימוד וייצא משם אדם אחר. מתברר כי הוא יצא כמו שנכנס ונשאר אותו שוטה הממשיך בשטויותיו, חושב שעם הצהרות בומבסטיות בעיתונות כי מדינת ישראל היא אנטישמית, השופטים רשעים ורק הוא הצדיק הגדול הוא עושה טובה לעצמו. גם ונכון שכל מי שהזכיר אינם צדיקים ואף רחוקים מאוד מכך, אבל זה אינו עושה אותו לצדיק

ייאמר ברורות. מן היום שהוא החליט ללכת לפוליטיקה היה עליו לקחת בחשבון שזה המחיר שמשלמים. בניזרי לא היה הראשון ולא יהיה האחרון שיפלו בפח הזה. מספיק שמי מחליט לעלות עליו, מעביר חומר, הכדור מתחיל להתגלגל וברוב המקרים מסתיים בבית המשפט ואף בבית הסוהר. במקרה של בניזרי לא מדובר בתפירת תיק. הוא לקח שוחד. גם אם נכון שלא הוכח שהוא לקח את זה לכיסו, מדובר היה בעזרה לישיבת אור החיים שהיה מנהלה, ובכל זאת, הוא עשה מעשה שמבחינת החוק הוא חמור ואסור

הורידו לו שליש ואף הקדימו את שחרורו בחודש, במקום שיהיה שמח, הוא יוצא עתה בהצהרות בומבסטיות וגורם רעה לעצמו ולאחרים. מה שמדהים, רק לפני כחודש כאשר דנו בהורדת שליש מתקופת מאסרו הוא הצהיר כי הוא מתחרט על מה שעשה, הודה כי עשה מעשה חמור מבחינת החוק, ועתה הוא יוצא בהכרזה לפיה הוא מתכחש למה שהצהיר חודש קודם לכן. אם הוא אכן מאמין במה שהוא אומר, מדוע שם, כשניצב בפני אותה ועדה שדנה בהפחתת שליש ממאסרו הוא לא אמר את הדברים האלו? אם הוא יטען כי עשה זאת על מנת שיפחיתו לו שליש, אז איך הוא מעיז פנים עתה ואומר את ההיפך

איני נכנס לטיעוני הצדק בענינו. אני עוסק כאן בהתנהגותו. אם הוא גבר היה עליו לומר לאותה ועדה אני מאמין שאני חף מפשע, אני מאמין שאני יושב על לא עוול בכפי גם במחיר שלא יפחיתו לו שליש. לשחק פחדן שקרן וצבוע, אינו מוכיח כי הוא אדם ישר

לכל עת, ואם היה חכם, היה יוצא מבית הסוהר וקובע כי מדובר בפרק שמאחוריו, הוא מתרכז עתה עם העתיד, ושלום על ישראל