רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 23 בינואר 2012

דרעי ככל הנראה שכח שממתינים לו בסיבוב


אף אחד לא יחשוד בי שאני אוהד של דרעי, כתבתי בימי חיי הרבה ביקורת על התנהגותו ועל מעשים שעשה שלדעתי הם חמורים ומסוכנים. בעיני אריה דרעי הוא אחד האנשים המסוכנים ביותר בדורנו זה, הוא מחריבה של ישראל, הוא האיש שאם חלילה תהיה בידו האפשרות, הוא יביא שואה על כלל ישראל, הוא יחריב ויהרוס את ארץ ישראל ימכור את כלל ישראל למען הכבוד והכסף, מדובר באדם שמשחק אותה כאילו הוא דואג לציבור, מאז החל את עבודתו הציבורית הוא דאג לעצמו ולא לציבור

מי שיילך אחורנית ויראה כיצד הוא טיפל בנושאים ימצא שאפילו לספרדים לא דאג. הוא העדיף את חבריו קרוביו מי שהלבינו לו כספים על פני המטרה שלמענה נשלח לכנסת ולממשלה. לדרעי חברים שמאלנים ואנטי דתיים, הם עומדים עמו בקשר יומיומי, וזה לכשעצמו אומר הרבה על האיש, כמאמר המפורסם, אמור לי מי חבריך ואדע מי אתה

ובכל זאת, בשורות אלו אני בא להגן עליו. מפני, שנעשה כאן מעשה אשר לא ייעשה. למסור משפחה או אפילו יהודי אחד, הוא מן הדברים הכי חמורים. מדובר בנושא שיהודים הלכו לכבשן האש ולא מסרו יהודי. מכיר אני יהודים בארצות הברית שישבו שנים בכלא רק מפני שלא רצו להעיד נגד יהודי. ולכן, גם אם יש למי חשבון עם דרעי, אסור להשתמש באמצעים כאלו. גם אם דרעי חרג מן המותר, אסור לאף אחד למסור. מסירה הוא הדבר המאוס ביותר

אבל יחד עם זאת, הפלא הוא על אריה דרעי. כבר תקופה ארוכה שהוא מכריז ומודיע כי הוא חוזר לפוליטיקה, אז היכן השכל שלו, האם הוא באמת חושב שהדרך פתוחה כולם מפנים לו את המקום, האם באמת את המינימום הזה הוא לא יודע שיש מי שממתין לו בסיבוב?