רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 16 בינואר 2012

עולם הפוך ראיתי - מי צריך לבקש מחילה הבעלזאי או הסאטמארי?

האבסורד זועק לשמים, הרודף הופך לנרדף, והנרדף לרודף, במשך שנים ירדו הסאטמארים לחייו של האדמו"ר מבעלזא, ביזו אותו בצורה הכי גרועה, הרסו את בתי המדרש שלו בכמה מקומות בעולם, חיללו ספרי תורה וכל דבר שבקדושה שהיה קשור עם בעלזא, והסאטמארים ברוב חוצפתם מעיזים ותובעים מהבעלזאי שהוא יבקש מהם מחילה

למי שאינו זוכר נזכיר מה קרה בין בעלזא לסאטמאר. האדמו"ר מבעלזא לפני שלשים שנה בשטייענדיגע תורה טען כי חסידי בעלזא משלמים מיסים אבל לא מקבלים את כספם בחזרה מפני שאינם לוקחים כסף מן הממשלה. ככה הם נותנים מתנה לחילונים הנהנים מכספי החרדים שאינם לוקחים מן המדינה. לכן, הוא החליט, כי מעתה יצילו מן המדינה כל מה שאפשר כך ימנעו מן החילונים ליהנות מכספיהם, ולהם ירווח לא ייאלצו להתמודד עם תקציב כל כך גדול

הסאטמארים לא אהבו זאת, מפני שכך איבדו את השליטה עליהם. לפני כן היו תלויים בכספיהם, הם תרמו למי שלא לקח מן המדינה, ועתה הם יוצאים משליטתם ושליטת 'העדה החרדית'

ואלו קראו למלחמה על בעלזא, החרימו ונידו אותם ואת קהילתם, פגעו בכל מי שרק יכלו פיזית, קשה לתאר את הטרור שהפעילו נגד כל מה שקשור בבעלזא שהקימה אז קהילה נפרדת, ובית דין נפרד, ומאז ועד היום הם מנהלים ברוגז עם בעלזא כאילו שעשו מעשה אשר לא ייעשה

מציאות היא, שהאדמו"ר מבעלזא לא חידש דבר בדרשתו, מפני שרוב רובם של גדולי ישראל סברו כך, הוא הגיע למסקנה שגישת רוב הרבנים היא הצודקת והנכונה, ובשל כך קראו עליו למלחמה והוא הפך בעיניהם לאדם המאוס ביותר

עתה, לאחר כל כך הרבה שנים, כאשר עברנו את הוימת פרעה, קם דור חדש המחפש דרך לשכוח את אותה מחלוקת, ברוב חוצפתם ועזותם, תובעים הסאטמארים שהאדמו"ר מבעלזא הוא זה שיבקש מחילה. מדוע? מי פגע במי? בעלזא בסאטמאר או סאטמאר בבעלזא? אם כבר, סאטמאר היא זו שצריכה לבקש מחילה מבעלזא על כל הבזיונות שעשו לבעלזא אך ורק מפני שדגלו בשיטת רוב גדולי ישראל

אבל משום מה, בעלזא מוכיחה כאן חולשה, היא מחפשת שלום עם סאטמאר, אולי הם מקווים ככה להשיג כספים, האהרונים יתרמו מעתה לבעלזא, ולכן הם הסכימו להשפיל עצמם. השאלה היא, האם הכסף שוה את ההשפלה הזו. צעד כזה של בעלזא מאשר ומחזק טרור ושפלות, ובשל כך בלבד אסור היה לעשות זאת