רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 22 בינואר 2012

המוסלמים מבקשים לרצוח את היהודים כולם לא רק את הציונים

אם יש מי שיושן בשקט הוא טיפש, מפני שכאן נשמעו דברים שחייבים להכנס לכל אוזן יהודית ובמיוחד החרדית. אם היה מי שהשלה את עצמו כי המאבק של המוסלמים הוא עם הציונים ועם מדינת ישראל, ואם לא היתה מלחמה על קרקע אין להם דבר נגד היהודים, אז המופתי בדרשתו ביום שישי ציטט את מוחמד שאמר, כי כל עוד היהודים יחיו לא תהיה תחיית המתים. רק מותם של היהודים שהם צאצאי החזירים והקופים תאפשר את תחיית המתים, ולכן הוא קרא לכל מוסלמי להרוג מה שיותר יהודים מפני שרק כך הם יקרבו את הגאולה ואת תחיית המתים

עבור ראש הממשלה מילים אלו שווים זהב, זה חומר מצויין להוכיח לעולם כולו כי אין כאן מאבק על קרקע, המאבק כאן הוא על להרוג את היהודים בכל מצב. אבל אותנו, האם דברים אלו צריכים להזיז, או עדיף להתעלם מהם

מבחינתי, אסור להתעלם, מפני שכאן נשמעו דברים מאוד ברורים, כי אף אם תהיה יהודי חרדי שמאלני תוותר לערבים תתן לו כל מה שיבקשו, כל עוד הם לא ירצחו אותך לא יזכו לתחיית המתים שלהם. ולכן, אין מקום להידברות עם מוסלמים, אי אפשר להאמין להם, ואי אפשר לקבל את התחייבויותיהם, מפני שיש לנו כאן עסק עם 'אמונה מוסלמית' הקובעת שחייבים להרוג את כל היהודים, ואת זה לא שייך לשנות או להתפשר עליהם

מה לנו יותר מדברי המופתי עצמו בתגובה על תביעת ראש הממשלה לחקור אותו, כי הוא לא אמר מילה אחת משלו, הוא ציטט את מוחמד שמצוה להרוג את כל היהודים וכך לאפשר את תחיית המתים