רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 18 בינואר 2012

ר' ישראלצ'ע במערומיו - הגבאים הם המחליטים בוויזניץ

עוקב אני אחרי ר' ישראל'צע לפחות שלשים שנה, הייתי האדם הכמעט יחידי שהגנתי עליו בכל עת שישב בגלות ונרדף על ידי חסידי וויזניץ שאז היתה בהנהגת ר' מנדלי, לחמתי למענו בשל היותו נרדף למרות שידעתי כי אפסיד הרבה חברים קרובים ותומכים מוויזניץ, ומאמין אני עד היום הזה, כי אם הוא היה האיש שהיה צריך להחליט, ההחלטות בוויזניץ היו אחרות

קיוויתי, כי הנה הפעם יוכח כי ר' ישראלצ'ע הוא המנהיג של וויזניץ, הוא המחליט ועל פיו ישק. ולמדתי, שלא רק שאינו מנהיג הוא לא מסוגל לעשות את המינימום מבלי שיקבל רשות מן הגבאים או מן הפוליטיקאים הוויזניצאים

אין לי כל ספק, כי לר' ישראלצ'ע לא היה איכפת שהאבא יהיה הסנדק אצל נכד אחיו, אין לי גם ספק שהוא היה מגיע למקום ומכבד את אחיו, מוכיח כי אין לו כל טינה עליו למרות מה שהוא עשה לו במשך 18 שנה, רדף אותו בצורה הכי קשה, ירד לחייו, שלח 'חסידים' להכותו, לא אשכח את מה שהיה אז בשווייץ, איזה מכות חטף וממי? ועל כל אלו וויתר שכח כאילו לא היה. מבחינתו הוא יכול לחיות עם ר' מענדעלע למרות שהקים לעצמו קהילה משלו. מי שילמד את ההיסטוריה של וויזניץ, לאחר כל אדמו"ר קמה חסידות נוספת. אפילו אצל האבא שלהם, האח ר' מאטעלע הקים לעצמו קהילה במונסי, ר' מנדלי אינו עושה משהו שלא קרה בעבר. ובכל זאת עתה, כשהאח ביקש שהאבא שלהם האדמו"ר יהיה הסנדק בברית לנכדו, לא הסכימו

לא אכנס בשורות אלה עד כמה צעד כזה מזיק לעתיד וויזניץ (ראה ברשומה קודמת), אותי מעניין כאן מי מוביל את וויזניץ, ר' ישראל או גבאים ופוליטיקאים הם המחליטים ור' ישראל'צע נאלץ לומר אמן

יטענו בודאי מליצי היושר, כי ר' ישראל'צע מנהיג וויזניץ אבל לא מחליט על הקורה בבית הרבי, שם בעל הבית הוא ר' הערשיל כץ ואין לו שליטה עליו. אם כן, למי יש כן שליטה עליו? אין זה סוד כי הרוב במשפחה ואולי כולם במיוחד האחיות יחד עם הבן בצירוף ר' ישראל שביקשו שהאבא האדמו"ר יהיה הסנדק אינם בעלי בתים על האבא, אלא הערשיל כץ הוא המחליט למרות רצון המשפחה

קשה לי להאמין שזה רק הערשיל כץ, מפני כשכל המשפחה בעד, קשה להיות לבד נגד. ככל הנראה לצידו היו עוד כמה 'חכמים' שהחליטו יחד והכתיבו עובדות

אז שלא יספרו לי שר' ישראל'צע הוא מנהיג וויזניץ. ישנם מי שמחליטים והוא מקבל, אחרת קשה להבין למה הוא לא הגיע לברית על מנת למחות נגד מי שמנעו מן האבא להגיע לברית