רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 10 בינואר 2012

אדרת שער למען כחש - מחללי שבת באיצטלא של פרומע קנאות


זה חוזר על עצמו שוב ושוב, ובשבת האחרונה בניו האמפשיר. קבוצה מאנשי נטורי קרתא ממחנהו של משה בער בעק חיללו את השבת בפרהסיא, נשאו שלטים בעיר שאין בה עירוב כלל, כפי שעשו קודם לכן בכמה מדינות, כאשר הם לבושים בבגדי שבת, ומפגינים נגד מדינת ישראל ובעד חיזוק הפלשתינים והמוסלמים

איני נכנס כאן עימם לוויכוח על השיטות, נשאיר את זה למקום אחר. השאלה שאני מציב כאן, מי התיר להם טלטול בשבת. אני מוותר להם כבר על זה שהם נוסעים למקומות הללו קבוצות קטנות, אין להם מנין בשבת, אבל הלואי והיתה זו העבירה הכי גדולה שלהם. טלטול בשבת מי ישורנו, מי התיר להם דבר שכזה. אדרבה, אם יש להם היתר שיציגו אותו

בעיית הבעיות של היהדות החרדית, שכל קבוצה שמשתגעת באיזה ענין, זה הופך לקודש קדשים ודוחק הצידה את ההלכה. הם למדו זאת מן הליטאים-המחבלים שיצרו 'השקפה' עימה דורסים את ההלכה, והם יצרו 'שיטה' שעימה הם רומסים את ההלכה. חילול שבת הוא דבר מפחיד כל יהודי גם קל שבקלים. נמצא יהודים שהם עמי הארצים וחלילה לא יחללו את השבת, ואילו אלו ששמו עצמם אפוטרופסים על היהדות קובעים מי יהודי ומי לא, הם אלו שדורסים את ההלכה בריש גלי ורומסים את השבת בפרהסיה לעיני מליוני צופים בעולם

השאלה שלי כאן היא לעדה החרדית, שמפעם לפעם יוצאת להפגנות למען שמירת השבת. מדוע אתם מפגינים נגד חילונים, מי, שעם ההפגנות ובלעדיהם ימשיכו לחלל את השבת, ואינכם מפגינים נגד נטורי קרתא המחללים את השבת בפרהסיא ואין פוצה פה ומצפצף. אפילו מחאה לא מחיתם. אם אין בכחכם להלחם עימם, לפחות תפרסמו מודעות מחאה כפי שאתם עושים על כל שטות

מי שילמד את מעשיהם של אנשי נטורי קרתא ימצא, כי הכל מותר למען ההפגנות והחנופה לערבים ולמוסלמים, תחילה מדובר היה בכת לצים ההירשים ודומיהם, אבל זו התפשטה גם לקבוצות הטוענות כי הם אידיאולוגים ומקפידים על קלה כבחמורה ומתירים לעצמם חילול שבת בפרהסיא