רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 5 בינואר 2012

אורי לופוליאנסקי צדיק או גנב מקצועי?

הוא הבטיח כי לא יגישו נגדו כתב אישום, הוא משוכנע שמדובר בטעות, כאשר ילמדו במה מדובר ימצאו כי הוא זך ונקי וכי מעולם לא לקח פרוטה לכיסו. ויתכן כי הוא צודק שלא לקח לכיסו, הוא היה חכם יותר, גם לא דרך אשתו כפי שעשה אולמרט, אבל האם באמת הוא נקי וצדיק וכי מעולם לא עשה את האסור? אז הנה בפרשה הזו מספיקה הגירסה שלו להגיע למסקנה כי הוא עשה מעשה אשר לא ייעשה

מציאות היא, שאותו תורם לא תורם לישיבות אחרות, אבל לכולל של הבן שלו הוא תרם. אותו אדם לא נותן סכומי עתק למוסדות אחרים, אבל ל'יד שרה' שבבעלותו של לופוליאנסקי הוא נתן מיליונים. ומדוע הוא עשה זאת? מפני שזקוק היה לאישור שלו לבנות את מה שהוא לא היה מקבל בדרך אחרת

טעות הוא בידי מי שחושבים שלעשות מעשה כזה תמורת סיוע למוסד, ויהיה החשוב ביותר מותר. ניצול התפקיד להעשיר את הקופה שאתה שולט עליה, הוא שוחד בדרך עקיפה. לופוליאנסקי חשב כי הוא מקצועי ויעשה זאת בדרך שהוא יכול תמיד להוכיח כי הוא לא נטל לכיסו פרוטה. כבר הקדימו אותו אחרים כולל אריה דרעי ולמדו, כי כל טובת הנאה במה ששייך לך או אתה שולט שם, הוא כמו שקיבלת לכיסך

לופוליאנסקי למרות שהוא מנהל ארגון מאוד יפה טוב וחשוב כמו 'יד שרה' מעולם לא היה צדיק, הוא ידע עם החיוך שלו איך להוציא את התקציבים מן המקומות הנכונים. אם הוא היה באמת מקצועי, היה עליו לבקש מאותו 'תורם' שיתרום לארגון אחר שאין לו כל קשר אליהם וכך לגלגל את הכסף. אבל לופוליאנסקי חשב כי הוא חכם יותר, וכי לתת ישירות לארגון שלו אין בכך כל פסול

אני חושש שהוא ישלם מחיר יקר. לא בחינם הוא לא רצה לבא לשימוע