רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 19 בינואר 2012

הקנאה, השנאה, התאוה, הכבוד, והמסירה

בעולם החרדי, אין מה שמסוגל ויכול לעצור בעד קנאה, שנאה, תאוה, כבוד  ומסירה. לצערי, כשאני לומד את המחלוקות הפנימיות אצל האשכנזים חסידים ומתנגדים, כל המחלוקות נובעות בעיקר וברוב המקרים, מקנאה, שנאה, תאוה, כבוד, ומתירים לעצמם במהירות וללא מחשבה שניה 'מסירה'. גם היכן שימתינו קצת בענין ה'מסירה', בסופו של דבר זה הגיע

אם היה מי שחשב שרק האשכנזים סובלים מן הצרה הזו, אז הוא לומד כי אצל הספרדים המצב לא פחות חמור. בית הרב יוסף אכול קנאה, ושנאה בין האחים, אפשר לכתוב ספר שלם רק על מה שעברה משפחה זו ביחסים בין האחים והאחיות, ואין זה פלא שעתה יש מי שמסר את האבא הרב עובדיה יוסף

מינויו הקרוב של יצחק יוסף לרבה הספרדי של ירושלים מוציאה את העיניים לאחד האחים לפחות. גם הוא חמד את התפקיד ונאלץ להכנע להכרעת אביו. אבל עושה הכל על מנת שהמינוי הזה לא ייצא אל הפועל. כמו בכל משפחה כזו, הקנאה התאוה והכבוד מוציאין אותם מן העולם

מה שכואב יותר מכל, הוא ענין ה'מסירה'. עד לפני עשרים שנה ידע כל ילד, כי מדובר בייהרג ואל יעבור, יהודים ישבו שנים בכלא רק מפני שלא רצו להעיד נגד אחרים. ואילו עתה בקלות ובקלי קלות מוסרים זה את זה, ולא מרחמים אפילו על האבא ראש המשפחה