רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 23 בינואר 2012

מי משחק עם בריאותו של הרב אלישיב?

הודעות סותרות יוצאות מבית הרב אלישיב, כאשר מישהו מודיע כי הוא חולה וכי מצאו מים בריאותיו, ממהר אחר להודיע כי אין כל בעיה הרב אלישיב מתפקד וכי מוציאים אותו לברית, ומיד מגיעה הודעה אחרת כי עשו בניגוד להוראות הרופא, עושה רושם כי לא מצב בריאותו האמיתי של הרב אלישיב הוא העומד לנגד עיני המדווחים, אלא אינטרסים הקשורים בפוליטיקה הפנים ליטאית

ישנם מי שחשוב להם לדווח כי הרב אלישיב מתפקד וכי הכל בסדר בשביל שיוכלו להשתמש בשמו וכאילו הוא אמר וציוה כך או כך, וישנם מי אשר מבקשים להוכיח כי הרב אלישיב במצב שאינו מסוגל עוד להחליט ולכן אין להתחשב בהודעות היוצאות מביתו

אין זה משנה כרגע מה האמת, למרות שגלוי וברור כי בגילו ובמצבו למרות שיש לו גם שעות שמצבו לא כל כך נורא, קשה להתייחס לדברים ברצינות, ולא רק בשבל מצב בריאותו, אלא בשל המצב שאינו יכול עוד לשמוע שני צדדים, וגם אם מצב בריאותו היה טוב קשה לקבל את הכרעתו. אבל לא בזה אנו עוסקים בשורות אלו, אלא בהודעות הסותרות, הגורמות שאין עוד אימון בכל הודעה היוצאת מביתו