רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 12 בינואר 2012

מי המחליט האדמו"ר או הגבאי?

נכון שהאדמו"ר לא יכול עוד לבד להחליט, מצבו כזה שאינו מתפקד, אבל השאלה היא, מי נתן סמכות לגבאי להחליט בשאלת יסוד במיוחד במה שקשור לעתיד ויזניץ. שאלה כזו לכאורה צריך להעביר לראשי ויזניץ ולדוגמא לר' ישראל בכבודו ובעצמו שהוא יכריע בשאלה האם לאפשר לאדמו"ר לשמש כסנדק בברית לנכדו של ר' מנדלי בבית מדרשו שברח' עזרא

וויכוח קשה מתנהל בימים אלה מה לעשות. גבאי האדמו"ר מויזניץ כבר החליט, כי אם הברית יהיה בפרימישלאן בית מדרשו של הסבא, האדמו"ר יבא ויהיה סנדק, אבל ר' מנדלי שהשיג את ההסכמה הכללית בינו לבין מחותנו שהברית יהיה בבית מדרשו ברח' עזרא בבני ברק רוצה שאביו יבא לבית מדשו ויהיה הסנדק ולכך בינתיים לא מסכים הגבאי

הנימוק מדוע לא, לא לתת לגיטימציה לבית מדרשו של ר' מנדלי, הם רוצים לטעון בעתיד שהאדמו"ר מעולם לא דרך שם, בעוד שהצד של ר' מנדלי יטען שלא איפשרו לו, במצבו שהוא תלוי בגבאי, זה האחרון החליט ולא האדמו"ר. אבל שאלה שצריכה להעיק על החסידים מה עדיף, השלום או המחלוקת. בינתיים וויזניץ מוכיחה שאצלה הרבה יותר טוב מאחרים במצב כזה. למרות שהמחלוקת הפנימית קשה, נשמע הרבה השמצות ובדיחות מאלו על אלו, ולמרות שקשה להם להשתתף יחד בשמחה משותפת, האחים מוכיחים שלפחות כלפי חוץ הם משחקים אותה נכון. האם עדיף כך, או שעדיפה מחלוקת קשה

אין ספק, כי אם האדמו"ר לא יבא לרח' עזרא, תהיה זו פגיעה קשה בר' מנדלי ואנשיו, וזה יבא על חשבון העמקת הקרע הפנימי