רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 24 בינואר 2012

שתיקת ראשי הישיבות הובילה למצב הזה

אם לא מרשים פיקוח ישיר, - וכמובן לא חייתי, זה לא מקובל ואסור - אז אין דרך אלא להתחכם. מנהלי הישיבות עשו הכל לגרש את המפקחים מן הישיבות בתקוה כי יוכלו להמשיך לנפח את המספרים, אז הנה הם מקבלים חוקרים פרטיים שיגיעו למקום מבלי שכלל יידעו שהיו, ואז המצב יהיה קשה פי כמה

אין זה סוד שישנן ישיבות וכוללים שמנפחים מספרים, מדווחים על מה שלא היה, משתדלים להוציא הרבה יותר ממה שמגיע להם על פי הסדר והתקנון, ובגללם סובלים כולם. אם היו מראש מדווחים דיווחי אמת, אין לי ספק שהיו מצליחים להכפיל את מה שהם מקבלים היום. ולא בגלל שהיו מגדילים את התקציב, אלא בגלל שהסכום הקיים היה מתחלק יותר, כאשר מי מדווח שקר הוא לוקח מן הישיבות והכוללים האחרים ולא רק ממשרד החינוך, כאן הטעות של הגנבים החושבים כי מותר לגנוב ממשרד החינוך, שוכחים שהם בעצם גונבים מן הישיבות והכוללים האחרים שמקבלים פחות בגלל שבקופה נשאר פחות

השאלה שלי היא, איך הגענו למצב הזה שייאלצו לשלוח חוקרים פרטיים, האם אין זה אשמת ראשי הישיבות שלא קמו בזעקה ויצאו למלחמה באותם המנהלים המדווחים דיווחי שקר. רק אותם המכונים 'גדולים' מכל הצדדים חסידים וליטאים שלא קראו למלחמה בשעתו כאשר נודעו הדברים נגד אותם הגנבים והמזייפים היא אשר הובילה לחילול ה' הגדול, שהיום התדמית של מנהלי הישיבות הוא תדמית של גנבים ומזייפים

חוקרים פרטיים עלולים להמיט אסון על עתיד הישיבות, אם חלילה יתגלו המספרים האמיתיים, כמה באמת יושבים ולומדים וכמה רק רשומים, החילול ה' יזעק לשמים

תפקיד ראשי הישיבות במיוחד המנהיגים שבהם, לקרוא למלחמה עתה נגד כל מדווח דיווחי שקר, לכנותם כרודפים, מפני שהם רודפי היהדות החרדית ולהוקיעם מכלל הציבור החרדי