רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 1 בינואר 2012

מכתבו של הרב שטיינמן אינה שוה אפילו ידיעה - על פי 'השקפת' 'יתד נאמן'

בימים אלו כאשר זקוקים לכל כלי ההסברה, והנה יש לנו מכתב מהגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שהוא לכאורה מנהיג הליטאים, ו'יתד נאמן' אינו מקדיש מילה אחת לדבריו. הם פרסמו את המכתב במסגרת, בעמדו הראשון,  בשל החשש שהמכתב יפורסם בעיתונים אחרים, ואכן פורסם בהמבשר, ואף לא הסירו את ה'מרן' מכותרת המכתב - כפי שמסרו אותו תלמידי הרב שטיינמן - מחשש שהרב שטיינמן יתן מכתב תמיכה ל'משפחה' ועיתונים אחרים. אבל להקדיש כמה שורות לנושא בשום אופן לא

אסור לשכוח, לפני שבוע התפרסם מכתבו של הרב אלישיב שאותו לא כתב הרב אלישיב כי אם עורך 'יתד נאמן' הם הקדישו לנושא את כל העמוד הראשון. גם מה שאמרו רבנים מליגה ד' כמו שמואל דויטש הם פרסמו בהבלטה, אבל הרב שטיינמן שהוא הראש וראשון מנהיג הליטאים בצד 'השונאים', לא זכה אפילו לאיזכור של מילה, הוא לא שוה לכתוב על מה שכתב אפילו כמה מילים, בעמוד הראשון של העיתון

בשבוע שעבר הם השמיטו שמות של כמה מראשי הרבנים הליטאים, במודעה ובידיעה. ביניהם את שמו של הגאון הגדול ראש ישיבת פונוביז' רבי בערל פוברסקי, הם רומסים את כבודם של גדולי התורה הליטאים, וכאשר הם נשאלים היתכן, הם אומרים כי הם פועלים על פי 'השקפה'. ומה היא ה'השקפה'? לרמוס את כבודם של כל מי שאינו נכנע לעסקנים המובילים את הרב אלישיב ואחרים מראשי המחבלים האומרים אמן לגחמותיהם של הלבלרים והעסקנים הפוליטיים